Werkwijze

We beginnen met een intake fase die bestaat uit twee of drie gesprekken. Samen brengen wij in kaart waar u nu precies last van heeft. Hoe is het ooit begonnen?
Op welke manier wordt u gehinderd in uw dagelijks leven? Hoe lang heeft u er al last van? Tijdens de intake wordt niet alleen gekeken naar uzelf, maar ook naar uw omgeving.

Op basis van de bevindingen uit de eerste gesprekken zullen we de beste therapievorm bepalen. Uiteraard leggen wij uit wat de verschillende therapievormen inhouden. Vervolgens stellen we een behandelplan op.

Gedurende de behandeling bespreken we regelmatig of we samen op de goede koers zitten.
Psychotherapie is en blijft nu eenmaal ook een samenwerkingsproces.
De duur van de totale behandeling is natuurlijk afhankelijk van de aard van het probleem.

Intake

In de intakefase komen drie belangrijke onderwerpen aan bod:

  1. Uw klachten en problemen
  2. Uw huidige leefomstandigheden
  3. Uw levensgeschiedenis

Wij gebruiken ook vragenlijsten om een beter beeld van uw problemen te krijgen. Deze vragenlijsten worden, digitaal aan u toegezonden, u vult ze in op een digitaal beveiligd platform.

Samen met u wordt er een doel voor de therapie gekozen en wordt er een behandelplan gemaakt.

Doel van de intake is ook om te onderzoeken of wij u, binnen onze praktijk, passende hulp kunnen bieden. Wanneer er sprake blijkt te zijn van een crisisgevoelige situatie of als er een indicatie blijkt te bestaan voor intensievere, of een multidisciplinaire behandeling die niet geboden kan worden in onze praktijk, dan is hulp binnen onze praktijk niet passend.

De therapie 

Psychotherapie is een samenwerkingsproces waarbij we in onderling overleg de frequentie bepalen van de therapie en bespreken welke behandelvorm het beste aansluit.

De frequentie kan zijn wekelijks, eens per 14 dagen of maandelijks.

Gedurende de therapie evalueren we regelmatig: de voortgang, de werkwijze en de therapeutische relatie. We besteden aandacht aan hoe en wanneer we de therapie zullen afronden. Afscheid nemen is een belangrijk deel van het therapieproces. Mocht er nazorg nodig zijn dan bespreken we dit met u en uw verwijzer.

 

Waarneming

Wanneer u bij ons in de praktijk in behandeling bent:
In geval van ziekte van uw therapeut neemt de andere therapeut waar.
Reguliere vakanties van de therapeuten worden vooraf met u besproken; mocht waarneming gedurende deze vakantieperiodes nodig zijn dan wordt er samen met u een passende oplossing gezocht.

Crisis

Een psychotherapie praktijk is geen 24-uurs voorziening.
Wij werken binnen kantooruren, wat inhoudt dat wij geen 24-uurs bereikbaarheid kunnen bieden.
In geval van crisis kunt u binnen kantooruren telefonisch contact met ons opnemen. Krijgt u ons niet direct aan de lijn omdat wij in gesprek zijn, spreekt u alstublieft in. Wij bellen zo spoedig mogelijk terug.

Is de crisis zo urgent dat de er direct acute hulp nodig is, neem dan contact op met uw huisarts.

Buiten kantooruren neemt u altijd contact op met uw huisarts of de huisartsenpost waar uw huisarts naar verwijst, of de crisisdienst van de GGZ in uw woonplaats.