Financieel

U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van de psychotherapie. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor betaling van de nota, ook als uw zorgverzekeraar de nota niet vergoedt. Zie tarievenlijst NZa en onze betalingsvoorwaarden.

Of psychotherapie vergoedt wordt hangt af van de gestelde diagnose. De overheid heeft, samen met de zorgverzekeraars, het aantal diagnoses dat in aanmerking komt voor vergoeding beperkt. Alleen psychiatrische diagnoses worden vergoed.

Als in de intakefase wordt vastgesteld dat er bij u sprake is van een psychiatrische diagnose dan heeft u recht op een vergoede behandeling vanuit de basisverzekering. Wel moet u er rekening mee houden dat u uw jaarlijkse eigen risico, voor zover nog niet verbruikt, zelf moet betalen. Uw zorgverzekeraar int deze bijdrage.

Op dit moment hebben we met de meeste zorgverzekeraars een contract, wat betekent dat uw behandeling vanuit de basisverzekering vergoed kan worden. Met de volgende zorgverzekeraars hebben wij een contract: Zorg en Zekerheid, Zilveren Kruis Achmea, CZ, DSW, ASR, Salland, ONVZ en VGZ (en de labels onder deze koepels).
Let op: wij hebben niet met alle zorgverzekeraars contracten. Wij hebben géén contract met: Menzis/Anderzorg/Hema/PMA, Eucare en Caresq. Wanneer u verzekerd bent bij een verzekeraar waarmee wij geen contract hebben, dan krijgt u een lager percentage van het tarief vergoed door uw verzekeraar en moet u een deel van de nota zelf betalen.

De tarieven voor een psychotherapeutische behandeling van psychiatrische klachten binnen het kader van de zorgverzekering worden door de overheid (Nederlandse Zorgautoriteit, NZa) vastgesteld en nader geconcretiseerd door de zorgverzekeraars in contracten. De zorgaanbieder heeft geen invloed op het tarief. Tot en met 2021 werd in Nederland het DBC (diagnose-behandel-combinatie) systeem gehanteerd.
Per 1 januari 2022 werd het DBC-systeem afgeschaft en het zogenaamde ‘zorgprestatiemodel’ ingevoerd. Bij het nieuwe systeem ontvangt u of uw zorgverzekeraar maandelijks een rekening waarop de geleverde zorg wordt gespecificeerd. Aan de zorg zelf verandert er niets. Het zorgprestatiemodel regelt alleen de bekostiging van de zorg.

Afspraken die u niet tijdig afzegt moet u in alle gevallen zelf betalen en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Wij hanteren een tarief van 60 euro wanneer u uw afspraak niet, of korter dan 24 uur tevoren, telefonisch afzegt: persoonlijk of ingesproken op het antwoordapparaat van de praktijk

Zelf betalen

Wanneer u er, om welke reden dan ook, voor kiest uw nota niet door de zorgverzekering te laten vergoeden, bestaat de mogelijkheid zelf te betalen.

Ook wanneer uw probleem niet als verzekerde zorg kan worden aangemerkt, en dus niet wordt vergoedt door de zorgverzekeraar, kunt u voor zelfbetaling kiezen.

Wij hanteren per 1 januari 2024 een tarief van 150 euro per gesprek van 60 minuten. U krijgt per maand een rekening.