Financieel

U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van de psychotherapie. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor betaling van de nota, ook als uw zorgverzekeraar de DBC nota niet vergoedt.

Of psychotherapie vergoedt wordt hangt af van de gestelde diagnose. De overheid heeft, samen met de zorgverzekeraars, het aantal diagnoses dat in aanmerking komt voor vergoeding beperkt. Alleen psychiatrische diagnoses worden vergoed.

In de intakefase kunnen wij samen met u bepalen of uw behandeling voor vergoeding in aanmerking zou kunnen komen.

Op dit moment is het zo dat zorgverzekeraars de psychotherapie voor psychiatrische problematiek die gegeven wordt in onze praktijk grotendeels vergoeden.

Psychotherapeutische behandelingen hebben een vaste prijs (vastgesteld door de overheid) die afhankelijk is van de diagnose en de totaal aan u bestede tijd van die specifieke behandeling (administratie, correspondentie, etc. meegerekend). Dit heet een diagnose-behandel-combinatie (DBC). De DBC wordt afgesloten aan het einde van de behandeling, of uiterlijk na 1 jaar.

Mocht u liever zelf willen betalen dan is dat ook een mogelijkheid.

Afspraken die u niet tijdig afzegt moet u in alle gevallen zelf betalen. Wij hanteren een tarief van 40 euro wanneer u uw afspraak niet, of korter dan 24 uur tevoren, telefonisch afzegt: persoonlijk of ingesproken op het antwoordapparaat van de praktijk.

Zelf betalen

Wanneer u er, om welke reden dan ook, voor kiest uw nota niet door de zorgverzekering te laten vergoeden, bestaat de mogelijkheid zelf te betalen. Ook wanneer uw probleem niet als verzekerde zorg kan worden aangemerkt, en dus niet wordt vergoedt door de zorgverzekeraar, kunt u voor zelfbetaling kiezen. Wij hanteren per 1 januari 2017 een tarief van 90 euro per gesprek van 50 minuten. U krijgt per maand een rekening.