Aanmelden

Procedure

U kunt zich alleen telefonisch aanmelden, bij voorkeur tussen 13.30 uur en 14.00 uur op dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag.

Voor het inschrijven in onze praktijk heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of specialist, een geldig verzekeringsbewijs en een legitimatiebewijs. De bedoeling is dat u deze stukken meeneemt voor het eerste intakegesprek.

Wachttijd

De wachttijd is op dit moment 12 weken.
Op dit moment kunnen wij geen nieuwe patiënten aannemen.

De wachttijd is voor elke diagnose en elke verzekeraar gelijk.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Bijgehouden op 21 februari 2024

Uw rechten

BIG geregistreerde klinisch psychologen/psychotherapeuten zijn verplicht zich te houden aan hun beroepscode.
Wettelijk zijn uw rechten beschermd door een uitgebreide regelgeving.

De belangrijkste zijn:

  • Beroepscode voor psychologen
  • Beroepscode voor psychotherapeuten
  • De wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)
  • De wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
  • De wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz)
  • Informatie over deze regelgeving vindt u op de volgende website: www.lvvp.info

Wanneer u een klacht heeft in verband met de therapie dan is het altijd verstandig dit eerst met de therapeut zelf te bespreken.

Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot een LVVP klachten functionaris van Klacht&Company. Voor onze praktijk geldt de klachtenregeling voor volwassenen.
Klik hier om direct naar de klachtenregeling te gaan.

De LVVP is de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten.